CV w języku obcym

Komisja Europejska opracowała uniwersalny wzorzec życiorysu, obowiązujący we wszystkich krajach UE. Starano się go tak skonstruować, aby dawał ogólny, przedstawiony według przyjętej normy, obraz przebiegu edukacji i doświadczenia zawodowego kandydata, jak też aby był przydatny podczas procesu kwalifikacji na różnego rodzaju szkolenia. Swoją strukturą różni się on nieco od ogólnie przyjętej w Polsce postaci CV. – JobPolska, poradnik kariery

Wzorzec europejskiego CV jest udostępniany w niemal wszystkich językach krajów Unii Europejskiej i można go znaleźć na stronie internetowej:

CEDEFOP - The European Centre for the Development of Vocational Training

Pisząc CV w języku obcym, musimy na samym początku odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie - dla kogo konkretnie sporządzamy naszą aplikację? Jeżeli jest to polski pracodawca i wiesz, że chce on najwyraźniej sprawdzić Twoją znajomość języka, który jest jednym z wymogów stawianym kandydatom, wówczas możesz pokusić się po prostu o przetłumaczenie „ polskiego CV” na obcy język. Jeżeli natomiast Twój przyszły szef jest osobą zagraniczną lub starasz się o pracę w obcym kraju wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie CV w wersji europejskiej.

Wskazówki dotyczące pisania CV w języku obcym

 Na sam początek uważnie przeczytaj kilka podstawowych zasad:

 • Wiele aspektów pisania CV po polsku jest tożsame z tymi w wersji na przykład angielskiej. Zacznijmy od informacji teleadresowych, które najlepiej umieścić jest na środku swojego CV . Jak w każdej aplikacji, tak i tu muszą się znaleźć podstawowe dane:
  1. imię i nazwisko (pamiętaj by dodać je właśnie w tej kolejności)
  2. pełny adres Twojego aktualnego pobytu (nie używaj skrótów PL tylko pisz całą nazwę Poland)
  3. telefon wraz z numerem kierunkowym, pod którym jesteś zawsze osiągalny (jeśli jest to komórka podaj ją jako mobile phone)
  4. adres e-mail - tutaj bez żadnym specjalnych wymogów możesz go napisać tak jak to zrobiłeś w swoim polskim CV
 • Tak, masz już za sobą pierwszy krok. Przejdźmy zatem do Twoich danych personalnych. Tutaj układ już się zmienia - nie dodajemy informacji na środku CV tylko tworzymy dwie kolumny (tak już w zasadzie będzie do samego końca). Po lewej stronie podajemy odpowiedni aspekt naszych danych, a po prawej odpowiedź, np. po lewej Nationality - po prawej Polish, po lewej Gender - po prawej Male, po lewej Date of birth - po prawej 15 September 1969.
 • Kolejny akapit to wykształcenie. Pamiętaj aby zastosować tu tzw. odwrotną chronologię, czyli u dołu podaj najwcześniej ukończone szkoły/kursy, a u góry te najnowsze. Obowiązkowo dla każdej z osobna musisz podać okres w jakim do nich uczęszczałeś (najlepiej podając lata np. 2000 - 2004). Unikaj podawania polskich zwrotów typu “Liceum Ogólnokształcące”, a używaj raczej ich angielskich odpowiedników “High School” czy “University” dla studiów.
 • Następny w kolejności akapit  - Doświadczenie. Sprawa ma się podobnie jak w przypadku podawania wykształcenia. Również z lewej strony wypunktowujemy daty (pamiętaj o odwrotnej chronologii), a z prawej odpowiednio: nazwę firmy, w której wówczas pracowaliśmy, lokalizacja tej firmy, stanowisko jakie zajmowaliśmy i na koniec opis naszych obowiązków. Pamiętaj aby zawsze dostosować swoje CV do stanowiska, o które się starasz. Podkreśl swoje mocne strony, uwzględniając określone wymagania pracodawcy. Nie opisuj doświadczenia zawodowego lub szkoleń, które są nieistotne dla aktualnej aplikacji.
 • Nie możemy w żadnym wypadku zapomnieć też o naszych umiejętnościach i kwalifikacjach (zwanych po angielsku Skills). W końcu jest to miejsce, w którym możesz się dobrze zareklamować i powinieneś z tego skorzystać. Opisz swoje kompetencje w sposób jasny i logiczny, aby Twoje mocne strony znajdowały się na pierwszym planie. Akapit ten, to też właściwe miejsce na określenie swoich umiejętności językowych. Warto zauważyć, że najczęściej określa je się w dwóch stopniach: fluent (dla osoby, która mówi płynnie w obcym języku) i  conversational dla kogoś kto się po prostu dogaduje. Niższe poziomy raczej nie wchodzą w grę bo i po co wówczas aplikować na stanowisko, na którym wymagana jest znajomość języka obcego.
 • W piątym z kolei akapicie możesz umieścić swoje informacje na temat hobby, zainteresowań czy pasji istotnych dla przyszłego pracodawcy. Możesz po prostu je wypunktować bądź wymienić po przecinku. Tutaj zasada jest taka sama jak w przypadku polskiego CV.
 • Na koniec, jeśli masz taką szansę, pochwal się swoimi referencjami z poprzednich firm. Możesz je również wypunktować, a dodatkowo dla każdej dopisać osobę, która je potwierdzi, jej stanowisko pracy oraz kontakt do niej (najlepiej niech to będzie telefon, w wyjątkowych sytuacjach e-mail).

Pamiętaj też, by sprawdzić swoje CV ponownie gdy zakończysz je tworzyć

  1. Popraw wszystkie błędy ortograficzne, i upewnij się, że układ jest przejrzysty i logiczny.
  2. Poproś kogoś o przeczytanie gotowego CV, aby sprawdzić, czy jego zawartość jest sformułowana jasno i zrozumiale.
  3. Nie zapomnij napisać listu motywacyjnego.

Do pobrania

© 2024 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb